Portocalamov's Blog

Just another WordPress.com site

Petrom ar face orice pentru casă. Ca să nu dea înapoi o vilă. May 9, 2010

Filed under: Investigatii,Uncategorized — portocalamov @ 3:35 pm

În urmă cu ceva mai bine de zece ani, moştenitorii familiilor boiereştiBrâncoveanu şi Cantacuzino şi-au cerut în instanţă imobilul de pe Calea Victoriei numărul 109. Fireşte, urmaşii boierilor sperau să-şi recupereze căsoiul de la Regia Autonomă a Patrimoniului şi Protocolului de Stat, care preluase casa naţionalizată de comunişti.

Numai că, surpriză, imobilul a ajuns în proprietatea Petrom, printr-un contract semnat între RAPPS şi Pe trom, iar Petrom a fost cumpărat de OMV, deci statul român nu mai are ce să retrocedeze. Caz în care, fireşte, acelaşi stat ar trebui să-i despăgubească pe moştenitorii boierilor în baza Legii 10/2001, care prevede des păgubiri în bani de pînă la 500.000 de lei, iar restul în ac ţiuni la Fondul Proprietatea.

Or, asta ar însemna o mare ţeapă pentru moştenitori, pentru că acţiunile la Fondul Proprietatea sînt mult sub valoarea nominală.

Ca să nu mai vorbim că, de fapt şi de drept, ei ar trebui să beneficieze de o retrocedare în na tură, deoarece căsoiul din Victoriei există, nu este de utilitate publică şi, başca, a fost trecut ilegal de la RAPPS la Petrom. Lucru de altfel constatat şi de instanţă în urmă cu cinci ani, cînd Tribunalul Bucureşti a constatat „nulitatea absolută a formelor de trecere în proprietatea statului a imobilului“, pentru că, de fapt, imobilul nu era al RAPPS, ca să-l poată înstrăina, ci al statului, iar regia doar îl administra.

Justiţia şi-a ur mat însă cursul, iar acum, la mai bine de zece ani distan­ţă, situaţia e exact în acelaşi punct ca la momentul primei revendicări, a dică tot în instanţă. Înalta Curte de Ca sa ţie şi Justiţie a retrimis, pentru a doua oară, procesul spre rejudecare, între timp băie ţii de la Petrom pregătindu-se să vîndă nişte imobile, printre care, probabil, şi cel de pe Calea Victoriei 109. Nu de alta, dar aşa ar scăpa de o problemă şi, în plus, i-ar face fericiţi şi pe nişte şmenari imobiliari care abia aşteap tă să cumpere.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s